Företagsinformation

TempNor Group Oy (AB) är ett nordfinskt företag som har specialiserat sig på personal rekrytering och bemanning. Erbjuder även därtill fastighetstjänster i Finland och i övriga Norden.

Vår affärsidé är att tillhandahålla tjänster på ett professionellt och kundorienterat sätt, med god kunskap om lokala förutsättningar och att sätta kundens och medarbetarens behov i fokus. Som en lokal aktör pratar vi samma språk och förståelsen av behoven kan lätt mötas, rätt person till rätt uppdrag. Förtroendet bygger på nära personliga relationer mellan TempNor Oy och våra uppdragsgivare/kunder samt medarbetare. Vi anser att ett etiskt ansvar är viktigt i de tjänster vi tillhandahåller, såväl i personalrekrytering och bemanning som i fastighetstjänsten. Vårt ansvar är även att vår personal har en yrkesskicklighet av högsta klass, som har förvärvats genom utbildning och/eller genom lång arbetslivserfarenhet.