Bemanning – Kundföretag

UTHYRNING AV PERSONAL

Att hyra in personal är ett flexibelt sätt att hantera toppar eller kanske hitta en ”pärla” i mängden för en långsiktig anställning. Att hitta rätt person vid rätt tidpunkt skapar för ditt företag kostnadseffektivitet och som lokal aktör känner vi vår region och dess invånare. Regionens längsta erfarenhet inom området ger vi gärna till ditt förfogande. När ni hyr in vår personal så slipper ni den tidsödslande rekryteringsprocessen och ni kan koncentrera er helt på er kärnverksamhet. Även potentiella omkostnader för sjukskrivningar är våra kostnader. Våra kunder skall endast leda det dagliga arbetet och ge vägledning samt godkänna arbetstimmarna i vårt Extranet-system.

BRANSCHER

Vi förmedlar personal i nästan alla branscher, både del- och heltidsarbeten:

INDUSTRI

Vår långa erfarenhet garanterar er t.ex. textilarbetare, svetsare, maskinister och mekaniker till textil- och metallindustrin utan att stänga ute några verksamhetsområden. Vi hyr ut och rekryterar både finländska och utländska arbetare. Ni kan även rekrytera arbetsledare från oss.

HANDEL

Vi förmedlar personal till att utföra olika arbetsuppgifter inom handelssektorn, kassa-, lager-, uppacknings- samt logistikpersonal. God social kompetens och bra utbildning är viktiga egenskaper för våran handelspersonal.

BYGGNAD

Byggnadsarbetare, bygg-städ, snickare, murare är exempel på mångfalden av yrkesmän och kvinnor som behövs på byggarbetsplatserna. Vi förmedlar i huvudsak inhemsk personal men vid behov även utländsk arbetskraft.

KONTOR

Kontorssektorn innefattar många olika arbetsuppgifter. Vi förmedlar kunnig personal t.ex. sekreterare, telefonister samt för olika tjänster inom ekonomi och kundservice.

HOTELL, RESTAURANG, CATERING och STORHUSHÅLL

Hotell och restaurang är ett område som präglas av behovet att snabbt säkerställa tillgång till personal. Våra Servitörer, kockar, restaurang- och köksbiträden har ett gediget yrkeskunnande.

REKRYTERING

Vår rekryteringsprocess utgår ifrån att hitta den som är mest kvalificerad till uppdraget genom att kartlägga sökandes styrkor och egenskaper. Vi använder våra egna sökkanaler, intervjuer och lämplighetstester för att hitta den rätta personen som motsvarar de ställda kriterier för att få rätt person till rätt uppdrag. Vi kan inte påverka personkemin mellan dig och arbetstagaren så det slutliga valet gör du. Du kan lämna den tidskrävande rekryteringsprocessen till oss och lita på vårt kunnande att hitta den arbetskraft du söker.

INTERNATIONELL ARBETSKRAFT

Inom vissa sektorer växer bristen på kompetent personal och då kan internationell arbetskraft vara lösningen. Vår samarbetsmodell gör att vi hanterar all förmedling av arbetskraften från utlandet till ert företag. Detta omfattar kartläggningen av kvalificerad arbetskraft redan i hemlandet. Vi ordnar det praktiska arrangemanget, resan, arbetstillstånd och andra dokument (boendet, bankkonton mm.). Vi hjälper utländska arbetstagare att anpassa sig till den nordiska kulturen på arbetsplatsen. Samhällsansvaret i vår verksamhet garanterar det att vi betalar ut avtalsenliga löner till finsk/svensk bankkonto. Skatter och arbetsgivaravgifter betalas i Finland/Sverige. Alla arbetare omfattas av arbetsmarknadsförsäkringar i enlighet med gällande avtal. Alla våra arbetare får samma bemötande, lika förmåner gäller för alla. Utgångspunkten är att vi i första hand söker och förmedlar arbetskraft från Finland/Sverige men om den rätta personen, med de rätta kunskaperna/kvalifikationer inte finns i Finland/Sverige startas sökprocessen internationellt.