PÅ SVENSKA

FÖRETAGSINFORMATION

TempNor Group Oy (AB) är ett nord-finskt företag som har specialiserat sig på personal rekrytering och bemanning och därtill även erbjuder även fastighetstjänster i Finland och i Norden.

Vår affärsidé är att tillhandahålla tjänster på ett professionellt och kundorienterat sätt, med god kunskap om lokala förutsättningar och att sätta kundes och medarbetares behov i fokus. Som en lokal aktör pratar vi samma språk och våra tankar kan lätt mötas, rätt person till rätt uppdrag. Förtroende bygger på nära personliga relationer mellan TempNor Oy och våra uppdragsgivare/kunder och medarbetare. Vi anser att etiskt ansvar är viktigt i tjänster vi tillhandahåller, såväl personal rekrytering och bemanning som i fastighetstjänsten. Vårt ansvar är även att vår personal har en yrkesskicklighet av högsta klass, som har förvärvats genom utbildning och/eller genom lång arbetslivserfarenhet.