Tietosuojaseloste

TEMPNOR GROUP OY TIETOSUOJASELOSTE HENKILÖSTÖPALVELUT

REKISTERINPITÄJÄ

TempNor Group Oy
Y-tunnus: 2434267-0
Hallituskatu 10, 95400 TORNIO
p. 040 678 5475
info@tempnor.fi

YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJA-ASIOISSA

Jari Alapartanen, toimitusjohtaja
Hallituskatu 10, 95400 TORNIO
p 040 678 5475
jari.alapartanen@tempnor.fi

REKISTERIN NIMI

Työnhakijarekisteri, asiakasyritysrekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Tarkoituksena on kerätä henkilön suostumuksella henkilötietoja työhakemuksen, työnhakijan toimittamien liitteiden ja työhaastattelun yhteydessä. Henkilöstä kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä henkilön soveltuvuutta hänen hakemaansa tai TempNor Group Oy:n tarjoamaan työtehtävään ja sen välityksellä tapahtuvaan työllistämiseen ja palkanmaksuun. Tällaisia tietoja ovat: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, koulutus, siviilisääty, työhistoria, ammattikortit, palkkatoivomus, suostumus henkilötietojen luovutukseen asiakasyritykselle, suostumus valokuvaamiseen, kielitaito, ajokortti ja autonkäyttömahdollisuus, toivotut työtehtävät.

REKISTERITIETOJEN LUOVUTUS JA SÄILYTYS

Rekisteröityjä henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Tietojen luovutukseen pyydetään rekisteröidyn henkilön suostumus. Henkilötietoja ei luovuteta EU- tai ETA –alueen ulkopuolelle. Henkilötiedot luovutetaan palkanmaksua ja kirjanpitoa varten TempNor Group Oy:n kirjanpitäjälle Länsirajan Talouspalvelut.
Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kun työnhakijan hakemus on voimassa tai hän on esim. työntekijänä TempNor Group Oy:ssä tai niin kauan kuin soveltuva lainsäädäntö niin määrää.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään TempNor Group Oy:n yhteiseen tietokantajärjestelmään. Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat on sijoitettu lukittuihin tiloihin. Tietokantaan tallennettuihin henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain erikseen määritetyt TempNor Group Oy:n toimihenkilöt.

TARKASTUSOIKEUS JA VIRHEELLISTEN TIETOJEN OIKAISU

Rekisteröidyllä on oikeus kustannuksellaan tarkistaa, mitä tietoja rekisteröidystä henkilöstä on
tallennettu henkilörekisteriin. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon
oikaisua. Tarkistaakseen itseään koskevat tiedot, tulee henkilön esittää tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä tarkasti yksilöidysti, mitä halutaan oikaistuksi.

Sekä tarkastus- että oikaisupyynnöt tulee lähettää osoitteeseen:
TempNor Group Oy Hallituskatu 10, 95400 TORNIO

MUUT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30§:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja siitä tulee ilmetä tarkasti yksilöidysti, mitä kielto koskee.

Kieltopyyntö tulee lähettää osoitteeseen:
TempNor Group Oy
Hallituskatu 10
95400 TORNIO