Palvelut yrityksille

 

 

Rekrytointitoimeksiannossa etsimme parhaimman osaajan tehtävään kartoittamalla tarkoin työntekijän vahvuudet ja ominaisuudet. Prosessiin käytämme hakukanaviamme, haastatteluprosesseja ja soveltuvuustestejä, joilla seulomme antamienne kriteerien perusteella oikean henkilön aina kyseiseen tehtävään. Asiakasyritys tekee kuitenkin lopullisen hyväksynnän valikoiduista työntekijästä.

Samalla kun me hoidamme työlään ja aikaa vievän rekrytoinnin, voi yritys keskittyä tuloksen tekemiseen. Asiakasyrityksen tehtäväksi jää vain työnjohto ja työhönopastus sekä työtuntien hyväksyntä.

Vuokratyön toimialat

Välitämme henkilöstöä lähes kaikille toimialoille lyhyt- ja pitkäaikaisiin tehtäviin:

TEOLLISUUS
Pitkä ja vahva kokemuksemme vuosien ajalta takaa teille mm. neulojia, saumaajia, hitsaajia, koneistajia ja asentajia esim. vaatealantehtaisiin ja metalliteollisuuteen, mitään teollisuusalaa pois sulkematta. Vuokraamme ja rekrytoimme sekä suomalaisia että ulkomaisia työntekijöitä. Työnjohdon rekrytointi on myös alaamme.

KAUPPA
Välitämme työntekijöitä erilaisiin tehtäviin kaupan alalle; kassoihin, erikoistavaraosastoille, hyllytykseen ja logistiikkaan. Työntekijän sosiaaliset taidot ovat hyvin tärkeitä kaupan alalla ammattitaidon lisäksi.

RAKENNUS
Rakennusmies, rakennusapulainen, rakennussiivooja, raudoittaja, hitsari, kirvesmies ja muurari ovat esimerkkejä kirjosta ammattilaisia, joita rakennustyömailla tarvitaan. Myös näihin tehtäviin käytämme tarvittaessa työvoimaa myös ulkomailta, jos kotosuomesta ei löydy.

TOIMISTO
Toimistoalalla on monia erilaisia tehtäviä. Välitämme mm. taloushallinnon, sihteerin, asiakaspalvelun ja puhelinvaihteen osaajia.

HOTELLI, RAVINTOLA, CATERING
Hotelliala on ala, jolle on tyypillistä varmistaa vuokratyövoiman nopea saatavuus. Tarjoilijoiden, kokkien, sali- ja keittiöapulaisten ammattitaidosta ei kuitenkaan tingitä.

Kansainvälinen työvoima

Tietyillä aloilla kasvava työvoimapula ajaa tarpeeseen kansainvälisestä työvoimasta. Yhteistyö TempNorin kanssa takaa sen, että hoidamme puolestanne kaiken työvoiman välittämisestä ulkomailta yritykseenne. Tämä kattaa työvoiman ammattitaidon kartoittamisen jo kohdemaassa, maahanmuuton järjestelyt (matkustus, työlupa ja muut tarvittavat asiakirjat, asunto, pankkitilit…).

Autamme ulkomaisia työntekijöitä sopeutumaan Suomeen ja suomalaiseen työkulttuuriin. Yhteiskuntavastuullisuutemme toiminnassamme takaa, että maksamme palkan suomalaisen TES:n mukaan suomalaiselle pankkitilille. Verot ulkomainen työntekijä maksaa Suomeen. Luonnollisesti olemme vakuuttaneet myös ulkomaiset työntekijät suomalaisessa vakuutusyhtiössä. Eli kohtelemme heitä samoin kuin suomalaisiakin työntekijöitä ja he saavat samat edut kuin suomalaisetkin työntekijämme.

Lähtökohtamme kuitenkin on, että etsimme työntekijää ensin Suomesta ja jos ei oikeaa ja osaavaa henkilöä löydy, käynnistämme prosessin kansainvälisesti.

Yhteydenottopyyntö

 

 

Henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilöt

 

 


Jari Alapartanen

Toimitusjohtaja
Henkilöstöpalvelut
jari.alapartanen@tempnor.fi
040 678 5475


Maria Evenius
Hr-koordinaattori 
Henkilöstöpalvelut Pohjois-Suomi
maria.evenius@tempnor.fi
040 678 7833
(Vanhempainvapaalla)

Julia Tapani
Hr-koordinaattori

Henkilöstöpalvelut Pohjois-Suomi
julia.tapani@tempnor.fi
040 678 7835

 

Kaisa Pauna
Asiakkuusvastaava
Palkanlaskenta
Henkilöstöpalvelut Oulun seutu
040 678 7829

kaisa.pauna@tempnor.fi

 

Jari Hurula
Hr-koordinaattoriharjoittelija

Henkilöstöpalvelut Oulun seutu
jari.hurula@tempnor.fi
040 678 7836