Fastighetstjänster

TempNor är ett privatägt, oberoende nordfinsk fastighetsförvaltnings- och fastighetsmäkleri företag.

Vi är i hög grad ett lokalt företag och vår verksamhet präglas av stark vilja att tillhandahålla service åt våra kunder på bästa möjliga sätt. Kunskap om lokala förutsättningar och kundfokus möjliggör individuella avtal och servicepaket. Vår lokalkännedom är förstklassigt och vi är medlemmar i fastighetsförvaltnings- och fastighetsmäklare förbundet. Tjänster produceras på ett professionellt sätt i enlighet med förbundets regler om god fastighetsförmedlings sed och fastighetsförvaltningens etiska riktlinjer. Vårt oberoende garanterar bostadsföretagen friheten att välja och konkurrensutsätta allt från elleverantör till att övervaka renoveringar.

Att köpa en bostad är ofta den viktigaste investeringen du gör i ditt liv. Professionell fastighetsförvaltare säkerställer att investeringen bibehåller sitt värde. Delägare i en välskött bostadsförening kan känna sig trygga på att kapitalplaceringen är säkrad. Men om du vill sälja ditt nuvarande hem, hjälper TempNor dig att få ut högsta möjliga pris för ditt hem. Genom vår förvaltning av bostadsbolaget kan vi enkelt ge ut detaljerad information om bolaget vilket är en stor fördel för köparen och underlättar vid köpbeslut.